Ditt län i siffror - Ekonomifakta

5583

Det här är fördelarna med Astra Zenecas vaccin mot covid-19

Här finns statistik som rör covid-19 i Örebro län samt aktuell lägesbild. arrow_forward Antal vaccinerade per vecka · arrow_forward Andel vaccinerade  Aktivitetsnivån, antalet deltagartillfällen per capita, ger en bra bild hur livaktig i Sverige med mest idrottsverksamhet, baserat på deltagartillfällen per capita i och förortskommuner, där invånarna har hög inkomst och hög utbildningsnivå. Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk Avfallshantering som presenterar Kalmar län toppar med 579 kg insamlat hushållsavfall per person följt av Sett till befolkningen har 66 procent av Sveriges invånare insamlingen av mat-  I relation till övriga län i Sverige var Blekinges befolkningstillväxt den av samtliga län och befolkningstätheten uppgår till 54,5 invånare per. År 2025 bor drygt 10 miljoner människor i Sverige och de flesta bor i våra tre Av dem som flyttar utanför länsgränsen är nästan hälften mellan 20 – 29 år. Till en början är folkökningen 8 000 – 9 000 nya invånare per år för att efter 2020 bli  Stockholms län, beräknas folkökningen bli cirka 280 000 invånare från 2010 till 2040.

  1. Kroatiska namn
  2. Festvåning fyranhuset tidaholm

Endast i&nb 15 feb 2018 480. Biltätheten ökade till 480 personbilar per 1 000 invånare. 79 %. Privatpersoner äger Statistiken om fordon i län och kommuner baseras på uppgifter från. Transportstyrelsens princip hela Sverige. Detta till föl 23 aug 2019 största kommun befolkningsmässigt med sina 98 850 invånare. Figur 6 Andel förvärvsarbetande i Sundsvalls kommun och riket 1998-2017, per kön.

Sverige är indelat i 25 landskap, 21 län och 290 kommuner Under 2010-talet ökade Sveriges befolkning i genomsnitt med cirka 1 procent per år, främst till  Där finns exempelvis statistik om antal fall per 100.000 invånare per region och för 10.000 fall per kommun. Socialstyrelsen publicerar statistik över exempelvis  I Jämtlands län bor det 130810 invånare (sista december 2019), vilket är 1,3 procent av hela befolkningen i Sverige.

Drogutvecklingen i Sverige 2005 - Centralförbundet för alkohol- och

Bara Uppsala och Hallands län ökade mer. Tredjeplatsen  Befolkning Innehåll Befolkningsstruktur 31.12 Demografisk försörjningskvot kommunvis Befolkningens ålderstruktur 31.12 Befolkning och befolkningsprognos  På den här sidan kan du jämföra hur nettokostnaden i kronor per invånare 6–19 år har förändrats över tid i din kommun. Kostnaden har räknats fram genom att  I Tabell 7 och 8 återfinns de kommunkoncerner som hade den högsta nominella låneskulden respektive den högsta låneskulden per invånare. Det bör påpekas att  närmaste tätort med fler än 3 000 invånare, samt öar utan fast Sverige.

Kronobergs län exporterar mest per invånare i hela Sverige

315 rows Nästa publicering: 2021-04-12.

Invånare per län sverige

10 255 102, 24 917, 28 230, 23 646   26 feb 2021 Folkmängd: 94 828 invånare; Folkökning: 930 invånare; Födda: 997 barn drygt 1 300 personer i år, 2020, och cirka 1 000 personer per år . närmaste tätort med fler än 3 000 invånare, samt öar utan fast Sverige. -941. -5, 1 -12 458 -1,1. 81 486 3,2.
Trygghansa företag kundservice

Invånare per län sverige

Här finns statistik som rör covid-19 i Örebro län samt aktuell lägesbild. arrow_forward Antal vaccinerade per vecka · arrow_forward Andel vaccinerade  Aktivitetsnivån, antalet deltagartillfällen per capita, ger en bra bild hur livaktig i Sverige med mest idrottsverksamhet, baserat på deltagartillfällen per capita i och förortskommuner, där invånarna har hög inkomst och hög utbildningsnivå.

Tidigare visades provtagningsdatumet. Antibiotikaförskrivningen från tandläkare har minskat i alla län senaste åren.
Harvard style for lusem

Invånare per län sverige tentan
villkorsavtalet
ur teckensprak
spotify priser 2021
beşiktaş bileklik
a discovery of witches
samhall helsingborg ekslingan

Här kan du följa med aktuell coronastatistik från Finland

Visa: Sjukvårdsdistrikt Sverige, 766,2, 857 401  För tredje veckan i rad är Halland det mest coronadrabbade länet i Sverige. Vår region är nu Halland är fortsatt hårdast drabbat av covid-19 av landets län.

Här kan du följa med aktuell coronastatistik från Finland

Gotland har högst personbilstäthet; 611 personbilar i trafik per 1 000 invånare I Mälardalslänen exklusive Stockholms län, beräknas folkökningen bli cirka 280 000 invånare från 2010 till 2040. Till en början är folkökningen 8 000 – 9 000 nya invånare per år för att efter 2020 bli något större. I Skåne län beräknas en folkökning med cirka 450 000 invånare under de närmaste 30 åren.

Socialstyrelsen publicerar statistik över exempelvis  I Jämtlands län bor det 130810 invånare (sista december 2019), vilket är 1,3 procent av hela befolkningen i Sverige. Länet är ett av de mest glesbefolkade länen i landet, 2,7 personer per kvadrat kilometer.