Hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering - Region Örebro län

7371

Rehabilitering

Vad innebär rehabilitering? Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör det svårare för dig att studera, arbeta eller klara dig själv i olika skeden i livet kan du ha nytta av rehabilitering. Rehabilitering grundar sig på en individuell och målinriktad plan. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art. Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs för att den som har drabbats av sjukdom ska kunna återfå sin arbetsförmåga.

  1. Sok fordon regnummer
  2. Visma employee på pc
  3. Trafiklaget i stockholm
  4. Tva ars trots
  5. Köpa hotell i portugal
  6. Stockholms församlingar 1800-talet
  7. Lediga tjanster stenungsund
  8. Stalla av bilen skatt
  9. Ask undervisning matte
  10. Enköping centrum butiker

Social rehabilitering ges till personer som är utslagna eller som riskerar att bli det. Målet är att hjälpa dem att klara sig självständigt i sitt eget liv och i samhället. Sivun sisältö Målet med social rehabilitering är att förbättra rehabiliteringsklientens sociala funktionsförmåga så att hon eller han klarar sig på egen hand i vardagen och i sin egen miljö. Rehabilitering som främjar funktionsförmågan kallas också medicinsk rehabilitering. Målet med den är att återställa och upprätthålla personens arbets- och funktionsförmåga redan innan det uppkommer ett behov av vård, dvs. genom förebyggande åtgärder. Rehabiliteringsenhet.

Det övergripande målet för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är att upprätthålla den s.k. arbetslinjen som tillämpas i socialförsäkringarna och i arbetsmarknadspolitiken, dvs. att så många som möjligt skall kunna försörja sig själva genom eget förvärvsarbete.

Ansvaret för din rehabilitering – - Vision

Där kan du och dina närstående få stöd och träning för att klara av vardagen så bra som möjligt. När du först kommer till habiliteringen gör personalen en plan tillsammans med dig och dina närstående. medicinsk rehabilitering och yrkesinriktade åtgärder pågå.

Rehabilitering och uppsägning i samband med sjukdom

Det är åtgärder som ska leda till att en person så långt som möjligt ska behålla eller få tillbaka sin fysiska och psykiska funktionsförmåga. Habilitering och rehabilitering är enligt hälso- och sjukvårdslagen samlade begrepp för det arbete som planeras gemensamt utifrån dina eller ditt barns behov, mål och intressen. Om du har behov av habilitering eller rehabilitering har du inflytande vid planering, genomförande och uppföljning. Rehabilitering används ofta som ett paraplybegrepp för olika former av interventioner, men innebörden av rehabilitering är olika beroende på vem som tolkar och inom vilken kontext det sker. En beskrivning innebär att rehabilitering är en pågående process som involverar identifiering av problem, behov och analyser, implementering av FPA-rehabilitering genomförs av företag som är specialiserade på rehabilitering, rehabiliteringsinrättningar, organisationer för personer med funktionsnedsättning, läroanstalter och privata terapeuter.

Medicinsk rehabilitering vad är det

Rehabilitering Tid Åtgärder Sjukvård Medicinsk rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Det är viktigt att det finns ett tydligt syfte med en sjukskrivning så det blir en del av vård och behandling. Viktigt med samarbete och regelverk.
Systembolaget oskarshamn

Medicinsk rehabilitering vad är det

Det bör klargöras att rehabiliteraren är engagerad i medicinsk rehabilitering, och psykologisk, professionell och social rehabilitering är verksamhetsområdet för andra specialister. Ett delområde i vården av långtidssjuka, däribland diabetiker, är att identifiera behovet av rehabilitering och att hänvisa personen till rehabilitering.

Det bör klargöras att rehabiliteraren är engagerad i medicinsk rehabilitering, och psykologisk, professionell och social rehabilitering är verksamhetsområdet för andra specialister. Innehållsförteckning: Rehabilitering Återgång till idrott efter skada Rehabiliteringens olika faser Rehabilitering (sekundär prevention) Förutom primär prevention så är sekundär prevention, det vill säga bra rehabilitering och säker återgång till idrott, ett av de viktigaste områdena för att förbygga konsekvenser av skador, till exempel att minska risken för att en skada Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som ska se till att det finns en lämplig organisation för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen.
Akut översätt engelska

Medicinsk rehabilitering vad är det bygga jarnvag
fredrik lövstedt barn
apple vision statement
yamaha båtmotorer
västerås sk
key portalen logga in

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Medicinsk träning är ett begrepp inom friskvård och post-rehabilitering. Post-rehabilitering handlar som det låter om tiden efter rehabilitering (efter hjälp från sjukgymnast, kiropraktor eller osteopat) när det är dags att återgå till mer normal fysisk aktivitet. Det innebär att du får möjlighet att följa den sjukskrivnas rehabilitering och du kan successivt anpassa arbetet.

Standing frame medical rehabilitation product .standing rehab

Namnet på den medicinska rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning som ordnas av  Den medicinska rehabiliteringen tillhandahålls av hälso- och sjukvården och vilka åtgärder som ska vidtas och varför (vad hoppas man kunna uppnå med en  Det är Socialförsäkringsbalken som styr hur rehabiliteringskedjan ska genomföras.

Medicinsk behandling eller rehabilitering kan till exempel vara att gå till en psykolog, smärtbehandling, gymnastik, syn- och hörselrehabilitering eller arbetsterapi. Däremot räknas inte friskvård som medicinsk behandling. Jag behöver resa för … Vad är rehabilitering.