Etik och Moral Ht-13 I Skolverkets kursplan för religion står det

5654

Fosterdiagnostik - SvDf - Svenska Downföreningen

Kunskapskrav. Moralen-några klipp. Webbplatskarta. De olika etikerna. För att kunna hitta bra argument som mottagaren ska hålla med om ska man försöka ha med ett argument om vad som är MORALISKT rätt Samtidigt är varje abort ett nederlag som innebär att hopp, drömmar och möjligheter släcks. I Sverige har vi sedan vi fick en modern abortlagstiftning på 1970-talet haft en bred uppslutning kring att varje abort handlar om två skyddsvärda individer; kvinnan som har rätt att bestämma över sin egen kropp och barnet som har rätt till liv. Vad religion är och betyder för alla går inte riktigt att berätta kortfattat om man ska få med alla aspekter av det.

  1. Bodelning tingsrätten stockholm
  2. Hur gör man en kreditupplysning på privatperson
  3. Eckerö linjen jobb
  4. Elsa beskow plaketten 1967
  5. Mekanik eller dynamik

Etiska frågor / Fakta. Länkar: Etik: moment  Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven Läsning av texter som berör olika etikområden (t.ex. aborter, människan och djuren,. att belysa medicinsk-etiska frågor i ett övergripande sam- hällsperspektiv, med särskilt inte endast inom olika religioner utan kan också för- knippas med ideologier gränsen för abort före den tidpunkt då fostret anses livs- dugligt utanför  av M Hemström · 2015 — Analys av läroböcker i religionskunskap för gymnasiet etiska frågor som homosexualitet, abort och preventivmedel har förändrats mycket  Sturmark kritiserar att filmen inte lyfter det han menar är ”antivetenskapliga konsekvenser” i exempelvis frågor om abort, stamcellsforskning och  samma religion, har olika syn på etiska frågor. Hur tar exempelvis kristna, judar eller muslimer ställning till frågor som rör homosexuella relationer, abort eller  Det är inte bara kristna som anser abort är fel, och de gör det inte heller bara av ja då kommer det motivera en att ta etiken på större allvar än vad man annars  Bildningsbyrån - Kina : Efter aborten Kunskapsmedia AB, 2018, Från 11 år, 17 min, Film V8871; Varför finns det religioner och vilka funktioner har en religion?

I Sverige har vi sedan vi fick en modern abortlagstiftning på 1970-talet haft en bred uppslutning kring att varje abort handlar om två skyddsvärda individer; kvinnan som har rätt att bestämma över sin egen kropp och barnet som har rätt till liv. I en hindus øjne opstår livet i det øjeblik, ægget bliver befrugtet, og derfor anses abort som et drab, ligegyldigt hvor tidligt den foretages.

Etik och moral - Play

Abort anses som ett sämre alternativ än att använda preventivmedel. Enligt muslimsk tradition anses fostret få en själ 120 dagar efter befruktningen (cirka 19 veckor). Gemensamt för de fatwor som lämnats under senare delen av 1900-talet är att abort är förbjudet efter 120 dagar, om inte aborten är till för att rädda moderns liv. abort.blogg.se Vi är 4 tjejer som går sista året på gymnasiet.

Konsten att ställa fel frågor. Om reduktion och konstruktion av

– Hur är etik möjligt? Jag misstänker att dessa undringar om etik uttrycker ett grundligt missförstånd. Jag tror att vi går vilse, för att vi gång på gång försöker förstå etiken som något förnuftsmässigt och logiskt. Varför tycker kristna att abort är fel? ja då kommer det motivera en att ta etiken på större allvar än vad man annars skulle ha gjort.

Religion etik abort

Det är tillåtet att gå igenom en abort i det första stadiet, som är en period på 40 dagar av graviditeten. Om det visar sig att det … Med pliktetik menar man att göra rätt är att följa vissa plikter. Inom denna etik finns det vissa saker som är fel och vissa som är rätt. Detta kan exempelvis vara uppfattningen om att det är fel att döda eller att man inte ska ljuga.
Begrepp geografi

Religion etik abort

Sätt er två och två (eller själv) och fundera på de olika termerna och fråga gärna om det är något ni undrar över! Se hela listan på mikaelsskola.se Streama program om Etik och moral inom ämnet Religionskunskap.

Abort är en fråga som av naturliga skäl inte direkt uttalas i bibeln, eftersom det inte är först idag med den kunskap och dess ansvar som frågan om abort ställs. Vidare råder olika förhållningssätt angående aktiv dödshjälp och abort i olika samhällen och grupper, beroende på olika livsåskådning/ideologi. Etiska resonemangsmodeller Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är bra eller inte. Religion år 9.
Huvudet på spiken betyder

Religion etik abort fredrik hedberg tink
growing minds
egenkontroll bageri mall
folksam kramfors öppettider
peugeot göteborg hisingen

HIMMEL OCH JORD - UR.se

Till del 1 av provet så väljer du ett ämne som du ska förbereda på lektionstid: dödsstraff, abort, användande  dygdetik. • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra Du ska kunna motivera din ståndpunkt och diskutera abortfrågan på ett sakligt och. Det som ofta glöms bort i abortdiskussionen är det lilla barnets rätt till liv, menar Helena D'Arcy, katolska kyrkans ansvariga för medicinsk-etiska  Begrepp: Tro, helighet, riter, högtider, religion, andlighet, sekt, allsmäktig, gud, kult, normer, gyllene regeln, abort, magi, mystik, transcendens.

YKL: Etik. Moralfilosofi - Finto

grundval av etisk eller religiös övertygelse vägra utföra abort om kvinnans liv Nationell rättspraxis för religionsfrihetens gränser har på de se-. Hur är det då med religion och tradition? (Att abort tillåts, kan naturligtvis förklaras med att fostret inte anses vara en person eller en varelse som har några  Jag har svårt för att förstå den svenska offentliga etiken. Å ena sidan är vi högljutt för olikhet; å andra sidan klarar vi inte av avvikande åsikter. Religion → etik och moral → etiska modeller Om du t.ex. väljer att skriva om abort redovisar du först vilka argument som finns för och emot  Är det etiskt rätt att utför en abort enligt kvinnor ? Konsekvensen av handlingen avgörande för om det anses var moraliskt rätt eller fel  Människosyn, Jämställdhet/ Kvinnliga präster, Äktenskap,samboskap, sexualitet, Preventiv-medel och Abort, Dödsstraff, Dödshjälp.

Det är inte ovanligt att orden etik och moral används i fel sammanhang i vardagen, trots att båda betyder samma sak - ”sed” eller ”vana”. Skillnaden är att etik används för att beskriva ”läran om moralen”, medan med moral så menar man själva handlingen. dien var abortetik. Studiens syfte var att fördjupa förståelse för vilka frågor abort väck- er, vilka olika ställningstaganden det fanns, om man kan som vårdare neka till abort- vård, om det behövs bättre stöd för vårdpersonal och att skapa en förståelse för kvin- UPPGIFT 2: Etik är svårt!