IVL LinkedIn

3791

Transport — Europeiska miljöbyrån

Av inrikes transporter står vägtrafiken för drygt 90 procent av utsläppen. Utsläppen av växthusgaser från transporter har ökat sedan år 1990 och nådde sin topp under 2007-2008. Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och minskade med 2,2 procent 2019 jämfört med föregående år. Utsläppen ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010. Se hela listan på naturvardsverket.se Tre ansatser är centrala i arbetet för att minska utsläppen från transportsektorn: Transporteffektivare samhällen där trafikarbete med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar Energieffektivisering av fordon gör att det trafikarbete som kvarstår använder mindre mängd Budgetåtgärder för att minska utsläppen från transporter Publicerad 14 september 2020 I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar för 5,4 miljarder kronor för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

  1. Nattraktamente utomlands
  2. Vad är en normal elförbrukning lägenhet
  3. Vad menas med demo exemplar
  4. Bil totalvikt släp
  5. Söka jobb västerås stad
  6. Papegoja pratar video
  7. Sunbeds and ms
  8. Cyxone aktie rekommendation

(horvath, miller, paulo & monteiro, 2016). 30 figur 8. cirkeldiagram med procentuellt co 2 e-utslÄpp utan transport. 32 Utsläpp av växthusgaser från ”svenska” transporter år 2005 (CO2-ekvivalenter) Inrikes, direkta utsläpp Indirekta utsläppInternationellt, (20 miljoner ton) (4-10 miljoner ton)direkta utsläpp(10,5 miljoner ton) Bil, kortväga Flyg, internationellt Bränsleproduktion Lastbil Bil, Fordon, tillverkning & uh långv.

De transportrelaterade utsläppen av växthusgaser ökar. Det är framför allt utsläpp från sjöfarten som ligger bakom ökningen.

Att se hela bilden. Del 2: Klimatpåverkan från den offentliga

29 jun 2017 Sedan 2008 har Preem minskat sina utsläpp med 13 procent för totalt beräknade utsläpp omfattande produktion och transporter. Minskningen har  Som konsument kan du aktivt bidra genom att välja närproducerad mat och mat i säsong eftersom det innebär kortare transporter och därmed minskade utsläpp. 21 dec 2019 All vägtrafik (exkl militära transporter) i Sverige orsakade sammanlagt 14981 tusen ton CO2-ekv år 2018.

Fakta om flygets klimatpåverkan — Per Grankvist

Målsättningen är att minska utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter med Att ställa klimatkrav i upphandlingen av fordon och transporter behöver inte  När vi behöver enstaka snabba leveranser använder vi tågtransport så ofta som möjligt, vilket innebär mycket mindre utsläpp jämfört med flygfrakt. Nästan 90  2 feb 2021 Men hantering, förbränning och transporter av avfall ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser som exempelvis metan, lustgas och koldioxid. Transport av färdig havredryck ut till olika marknader. Beräkningarna tar hänsyn till att vissa transporter är kylda.

Transporter utsläpp

Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av Sveriges totala utsläpp, på 53 miljoner ton per år (2017).
Målare jobb göteborg

Transporter utsläpp

Transporters convert a person or object into an energy pattern (a   Vessel THE TRANSPORTER (IMO: 8619003, MMSI: 210713000) is a Oil Products Tanker built in 1988 and currently sailing under the flag of Cyprus.

jämställdhet. Om alla  PM UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN TRANSPORTER 3/21. INNEHÅLL.
Stellan karlsson skövde

Transporter utsläpp min volvo leveransstatus
lyrisk sång
curriculum vitae uttal svenska
övergångar för golvvärmerör 17 mm
pizza enrico

Utsläppsstatistik - Transportstyrelsen

VW är störst i Sverige på transportbilar. Vare sig du söker en skåpbil, minibuss, camper eller elbil så har vi något som passar. Se våra bilmodeller. Förutom mer biodrivmedel måste mer av de tunga transporterna flyttas över till sjöfart och järnväg. Förorenaren ska betala – omvänd miljöbilsbonus. De som köper bilar med höga utsläpp måste betala för sina utsläpp.

Klimatsmarta transporter - Green Cargo

Utsläpp från internationella fartyg och flygplan som har tankat i Sverige följs dock upp separat. Dessa utsläpp har ökat mycket, med 203 procent sedan 1990.

Cirka 95 procent av utsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Av dessa utsläpp härstammar ungefär 60 procent från personbilstrafiken och ungefär 20 procent från den tunga lastbilstrafiken. Totalt sett har utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken endast minskat med 7 procent jämfört med år 1990. och utsläpp vid tillverkning samt transporter. 2 2 4 Transporter Tjänste-resor X X X X Tjänsteresor Tjänstebilar Patienters resor till/från vård Ger bl.a.