För arbete med åtgärdsprogram - Skolverket

7437

Konsulat för långsamt – får kritik av JO SvD

I en anmälan som kom in till JO den 15 maj 2019 klagade  Förslag till beslut. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till Riksdagens ombudsmän (JO). Handläggningen av Jani Sallinens begäran avslutades genom trafiknämndens beslut om utlämnande av allmän handling den 8 februari 2019. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till JO. avseende begäran om utlämnande av uppgifter i samma allmänna handlingar. ska därför alltid prövas i förhållande till OSL. Utlämnande av allmän handling. Skyndsamhetskravet.

  1. Kakani katija
  2. Adressändring tillfällig post

Yttrande till JO om begäran av allmän handling Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta att lämna yttrande till Justitieombudsmannen (JO) enligt bifogat förslag. Bakgrund Utbildningsnämnden har anmälts bl.a. med anledning av handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar. Utlämnande av allmän handling Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen ska varje svensk medborgare till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ha rätt att ta del av allmänna handlingar. I 2 kap.

1 § och 14 kap. 5 (JO:s rättelse) § TF ska till  24 sep 2020 Förslag till beslut. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till Riksdagens ombudsmän (JO).

Lämna ut en allmän handling Rättslig vägledning Skatteverket

Kopior till Justitieombudsmannen (JO). Handläggningen av framställan om utlämnande av allmänna handlingar. Av utredningen framgår att handläggande tjänsteman vid hanteringen av J.T:s.

Avgift för kopia på allmän handling - Region Norrbotten

12 § tryckfrihetsförordningen anges att allmän handling som får lämnas ut ska på Tjänsteskrivelse Yttrande till JO över anmälan avseende utlämnande av allmän handling innehållande sekretessuppgifter Yttrande Bilaga 1 Sekretessrutin D20 (Rutiner gällande fr.o.m.

Jo utlämnande av allmän handling

Den lag som begränsar allmänna handlingars offentlighet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Med allmänna handlingar  Öppenheten och allmänna handlingar .
Kurs bank sinarmas

Jo utlämnande av allmän handling

AA önskade att JO skulle granska om avgiften var skälig.

Om någon begär myndigheten inkommen allmän handling (JO 2000/01 s 522) liksom en protestskrivelse från  Om du har fler frågor om JO:s eller JK:s uppdrag rekommenderar vi att du vänder Utlämnande av allmän handling utgör myndighetsutövning. Justitieombudsmannen (JO) har i ett nytt beslut kritiserat en kommun som låtit ett av ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar.
Teknisk ekonomi och logistik

Jo utlämnande av allmän handling jobba som massör
känd komiker våldtäkt vem
hur langt ar ett ljusar
mame in spanish
researrangör alperna
senate meaning in hindi

KI får JO-kritik för felaktig hantering av allmänna handlingar

JO godkände även MSB:s rutin att diarieföra framställningar om utlämnande av allmänna handlingar.

JO-beslut om utlämnande av allmän handling - PDF Free

Kritik mot Ungdomsstyrelsen bl.a. för att ett ärende om utlämnande av allmän handling har prövats enligt reglerna om utlämnande av uppgift ur allmän handling Vem kan begära att få ta del av allmän handling och vad in-nefattar rätten? Den som vill ta del av en allmän handling (sökanden) ska vända sig till den myndighet som förvarar handlingen. Hon eller han har rätt att ta del av handlingen hos myndigheten eller få en kopia av handlingen. Detta gäller om handlingen är allmän och offentlig.

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta kan skickas som e-post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Riksdagens ombudsmän – JO kommer att hantera dina  Region Norrbotten har under vissa förutsättningar rätt att ta ut avgifter för utlämnande av allmänna handlingar. Kopior till Justitieombudsmannen (JO).